Tiráž

MKU-Chemie GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 7
63322 Rödermark

Telefon: +49 6074 8752-0
Telefax: +49 6074 8752-55

info@mku-chemie.de
www.mku-chemie.de

Rejstříkový soud:
Offenbach am Main, Registrační číslo: HRB33203

Jednatelé:
MKU-Chemie Germany: Dipl.-Ing. Ernstjürgen Klapp, Rainer Klapp
MKU-Chimie France: Rainer Klapp
MKU-Chemie Italia: Dipl.-Ing. Ernstjürgen Klapp, Rainer Klapp
MKU-Chemie Czech: Thorsten Schrod
MKU-Chemie China: Chuming Zhang

Věcně odpovědné osoby dle § 6 MDStV (Mezinárodní úmluva o mediálních službách):
Dipl.-Ing. Ernstjürgen Klapp, Rainer Klapp

Daňové číslo dle §27a UstG (Zákon o DPH):
MKU-Chemie Deutschland:  DE161738308
MKU-Chimie France: FR16421252636
MKU-Chemie Italia: C.F./P.IVA 03117090138
MKU-Chemie Czech: CZ 63489961
MKU-Chemie China: CN 321700663828888;

Úprava a konverze:
ONE AND O

Zdroje vyobrazení:
fotolia.de, istockphoto.com, MKU-Chemie GmbH

Uživatelské podmínky
Tuto webovou stránku provozuje MKU-Chemie GmbH. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny informace a dokumenty této webové stránky duševním majetkem MKU-Chemie GmbH a podléhají ochraně autorských práv podle příslušných zákonů. Všechny použité tovární značky a ochranné známky jsou majetkem jejich vlastníků. Vstupem na tyto webové stránky se zavazujete k akceptaci uživatelských podmínek.

Užívání, kopírování, šíření, reference obsahu
Užívání webové stránky je omezeno na prohlížení v programu Standard Browser. Stahování obsahu jednotlivých stránek na Váš PC,  nebo jeho přeposílání e-mailem či šíření v jiné formě je bez písemného souhlasu MKU-Chemie GmbH nepřípustné. Za účelem citace a doporučování konkrétních textů prosím používejte výlučně externí odkazy na celé příslušné stránky.

Pokud není uvedeno jinak, podléhá obsah všech webových stránek ochraně podle autorského práva. Upozorňujeme, že zveřejňování obrázků a textů nebo jejich částí v tištěné podobě nebo v publikacích online vyžaduje předchozí písemný souhlas firmy MKU-Chemie GmbH.

Ručení
MKU-Chemie GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost či kvalitu poskytovaných informací. Nároky na ručení za materiální nebo pomyslné škody vzniklé použitím nebo nepoužitím této webové stránky resp. použitím nesprávných nebo neúplných informací jsou ze zásady vyloučeny, pokud nelze prokazatelně doložit úmysl nebo hrubé zanedbání ze strany MKU-Chemie. MKU-Chemie GmbH si vyhrazuje právo, bez předchozího oznámení celou webovou stránku nebo její části měnit, doplňovat či zrušit, a také přístup k ní dočasně pozastavit nebo úplně zrušit. MKU-Chemie GmbH nepřebírá žádnou záruku – ať už výslovně nebo mlčky – za správnost, použitelnost ani jiné vlastnosti této webové stránky.

MKU-Chemie GmbH nepřebírá žádnou záruku za obsah cizích stránek, na které se lze pomocí hyperlinku z této stránky dostat.

Použité právo
Webová stránka je provozována v Německu, je určena pro německý trh a řídí se německým právem. MKU-Chemie nemá pod kontrolou země, ze kterých je přístup k této webové stránce možný. Pokud obsah této webové stránky je v rozporu se zákony jiných zemí, je přístup na ni z těchto zemí zakázán.

Google Analytics
Tato webová stránka využívá Google Analytics, službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové údaje, které se Vám ukládají do počítače a umožňují Vám analýzu používání webové stránky. Každý Cookie vytváří informace o Vašem používání této webové stránky (včetně Vaší IP adresy), a tyto se přenášejí a ukládají na server v USA. Google tyto informace využije při vyhodnocování používání webové stránky, sestavování zpráv o jejích aktivitách pro provozovatele a k dalším službám spojeným s používáním webové stránky a internetu. Google také popřípadě předá tyto informace třetí osobě, pokud to dovoluje zákon nebo pokud třetí osoba takové údaje rozšiřuje z příkazu firmy Google. Google v žádném případě nespojí Vaši IP adresu s ostatními uloženými daty. Instalaci Cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého softwaru Browser, avšak upozorňujeme na to, že potom nebudete možná moci plně využívat veškeré funkce této webové stránky. Používání této webové stránky znamená, že jste srozuměni se zpracováváním Vašich dat firmou Google způsobem a k účelům, jak shora uvedeno.

Užívání Facebook-Plugins
Do své internetové prezentace jsme zaintegrovali tak zvané Plugins sociální sítě facebook.com (dále jen „Facebook“). Facebook je podnik společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Při každé návštěvě některé webové stránky naší internetové prezentace, která je opatřena heslem Plugin podněcuje Plugin, aby Vámi používaný Browser optické zobrazení hesla Plugin ze serveru Facebooku uložil a zobrazil. Přitom je serveru Facebook sděleno, kterou určitou webovou stránku naší internetové prezentace jste právě navštívili. Pokud máte Facebook a během návštěvy naší internetové prezentace jste přihlášeni, rozpozná Facebook pomocí informace, kterou Plugin odeslal, kterou konkrétní webovou stránku naší internetové prezentace si právě prohlížíte, a toto přiřadí k Vašemu osobnímu uživatelskému účtu Facebooku. Když aktivujete některý Plugin, například kliknutím na „Líbí se“ nebo odesláním komentáře, toto se odešle a uloží na Váš osobní účet u společnosti Facebook. Kromě toho se automaticky odešle informace o návštěvě naší internetové prezentace nezávisle na tom, zdali jste aktivovali Plugin či nikoliv. Chcete-li zabránit odesílání informací o surfování na internetu a ukládaní svých dat na Facebook, musíte se před navštívením naší internetové prezentace odhlásit. Na níže uvedené internetové adrese naleznete pokyny k ochraně dat včetně podrobných informací o využívání dat společnosti Facebook  k ochraně svých práv a taktéž o informace o možnostech nastavení softwaru k ochraně svého soukromí: http://www.facebook.com/policy.php

Salvátorská doložka
Pokud některé části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají, anebo plně neodpovídají současné legislativě, zůstávají ostatní části dokumentu co do platnosti obsahu tímto nedotčeny.

MKU Chemie Gruppe