Polityka Przedsiębiorstwa

Wyciąg z Księgi Jakości Przedsiębiorstwa, rewizja 11, z 16.03.2015:

3.2. Polityka Firmy / Misja Przedsiębiorstwa

„…prawie nikt nie myśli o tym, że godziny pracy są godzinami życia, i gorszej jakości produkty przemysłowe mogą niszczyć ludzkie życie”. Tak to zostało sformułowane przez projektanta Wilhelma Wagenfeld w latach 40-stych ubiegłego stulecia. Można w bardziej zbliżony do życia sposób zdefiniować pojęcie jakości ?

Podstawowymi zasadami są wysoka jakość, ochrona środowiska, zdrowie pracownika i orientacja na klienta, spełnienie zobowiązań prawnych, zgodności z normami i zobowiązaniami wobec klienta. Chcemy w MKU-Chemie wytwarzać wysokogatunkowe produkty, z jednej strony aby zaspokoić potrzeby naszego klienta, aby zwiększyć ich satysfakcję, a więc ostatecznie aby zapewnić przyszłość naszej firmy. Z drugiej zaś strony, rozumiemy jak bardzo ważne dla wizerunku naszej firmy jest sumienne wykonanie naszej pracy.

Polityka Przedsiębiorstwa

Jakość dla przedsiębiorstwa

W sytuacji, kiedy cała Europa i Świat, zbliżają się do siebie a konkurencja pomiędzy firmami stale rośnie, coraz więcej produktów o podobnych cechach może stanowić dla siebie zamienniki. Wiele firm krajowych, może przedstawić produkty o niższych cenach rynkowych. Musimy więc posiadać cechę, którą będziemy wyróżniać nasze produkty i usługi w odniesieniu do innych przedsiębiorstw: Jakość.

Jakość jest jednak czymś więcej, niż tylko cechą naszych produktów. Jakość w nowoczesnym tego słowa znaczeniu oznacza, że potrzeby naszych klientów, pracowników i rynku wymagają  ciągłego spełniania. Wymagania te nie są ograniczone do produktu, ale muszą być postrzegana całościowo. Serwis, doradztwo, czas dostawy, bezpieczeństwo, ochrona środowiska i wiele innych czynników muszą być stale  monitorowane.

Polityka Środowiskowa

Polityka środowiskowa obejmuje nie tylko staranne wykorzystanie zasobów, takich jak surowce, energia, woda, powietrze i gleby, lecz także stałą minimalizację ryzyka zanieczyszczenia czynnikami. To nie tylko klient, ale także społeczeństwa i wreszcie my sami jesteśmy w centrum tej polityki. Te programy środowiskowe dla realizacji celów ekologicznych są brane pod uwagę jako element planowania.

Ponadto my decydujemy się na:

 • zbieranie i rozliczanie zużycia energii i wody
 • rejestrowanie i raportowanie odpadów
 • poszukiwanie alternatyw, aby zastąpić niebezpieczne substancje
 • zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, hałasu i zużycia wody
 • wprowadzenie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka (przypadkowego zanieczyszczenia, ochrony przed katastrofą, ochrony przeciwpożarowej, ochrony użytkownika)
 • współpracę z dostawcami o takiej samej filozofii
 • działania zgodne z odpowiednimi przepisami ochrony środowiska i przepisów
 • ciągłe doskonalenie procesów, produktów i usług

Gotowość do uczestnictwa w regionalnych lub związanych z przemysłem, programach ochrony środowiska będą wyrażane w sposób jawny.

Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa naszej firmy opiera się na następujących aspektach bezpieczeństwa: bezpieczeństwo pracowników, bezpieczeństwo urządzeń, bezpieczeństwo produktów i bezpieczny przewóz naszych produktów.

Chcemy nie tylko spełnia ustawowych i prawnych wymogów, ale występujemy również aktywnie w celu poprawy aspektów bezpieczeństwa. Ochrona zdrowia naszych pracowników, sąsiadów i klientów oraz ochrona i integralność środowiska są przez nas uznawane poprzez stałe badania, oceny i udoskonalania naszych produktów, systemów i warunków pracy. Używamy między innymi specjalnego oprogramowania z klasyfikacją zagrożeń i klasyfikacją transportową. Poprzez odpowiednie etykietowanie produktów chcemy informować naszych klientów i własnych pracowników o zagrożeniach i sposobach radzenia sobie z produktami które zagrożenia takie mogą generować.

Jak funkcjonuje System Jakości

W celu zapewnienia naszej jakości i zapewnienia dbałości o ochronę środowiska i bezpieczeństwo, poszerzamy nasze cele biznesowe o cele związane z ochroną środowiska i bezpieczeństwa, i zawieramy je w holistycznym podejściu do systemu zarządzania.

Księga Jakości i obowiązujące dokumenty dla wszystkich procesów związanych z jakością, środowiskiem, pracą, wyposażeniem i zabezpieczeniem transportu, są udokumentowane. Ale jakość, środowisko i bezpieczeństwo nie może i nie powinno być myśleniem dyktowanym “z góry” i nie jest funkcją  “urzędnika”.

System zarządzania firmy funkcjonuje tylko wtedy, gdy każdy czuje się odpowiedzialny.

Poniższe pięć podstawowych wytycznych i przemyśleń dotyczących jakości, powinny stanowić najważniejsze impulsy do działania.

Pięć Zasad Przewodnich

 1. Jakość przynosi satysfakcję klienta.Warunkiem długotrwałej i stabilnej relacji z naszymi klientami jest to, że spełniamy ich wymagania w stu procentach – zwłaszcza, jeśli w tej specyfikacji dochodzi do zmian. To ma zabezpieczyć przyszłość naszej firmy i naszych miejsc pracy. Jest coś bardzo ważnego: nie możemy zdecydować, czy osiągnęliśmy wymaganą jakość – to orzeczenie jest wyłącznie domeną klienta.
 2. Jakość jest dla nas wszystkich. To pozwala nam produkować wysokiej jakości produkty. Musimy również włączyć do tej pracy naszych dostawców i na nich polegać. Oznacza to, że jakość zaczyna się od naszych dostawców i przeplata się wśród wszystkich obszarów naszej firmy. Każdy może przyczynić się do jakości – nie tylko pracownicy, którzy są bezpośrednio zaangażowani w produkcję.
 3. Jakość nie kosztuje więcej. Nie chcemy drogiego, permanentnego sprawdzania jakości od samego początku produkcji. Oznacza to również, że możemy konsekwentnie uniknąć błędów i eliminować źródła błędów  – każdy z nas.
 4. Jakość chroni środowisko. Dlatego chcemy, by nasze produkty i procesy w aspekcie ochrony środowiska naturalnego stale się rozwijały. Emisje do powietrza, ziemi i wody powinny być ograniczone, a ilość odpadów może być zmniejszona. Chcemy stawiać na pierwszym planie, wytwarzanie ekonomiczne z surowców zapewniających trwałość i wysoką niezawodność naszych produktów.
 5. Jakość musi być dedykowana ludziom. Dlatego chcemy pracowników, którzy są dumni, że możemy przejść drogę jakości. Będziemy tylko odnosić sukcesy, jeśli każdy z nas czyni jakość swoją osobistą odpowiedzialnością.

Realizacja Polityki Firmy

Osiągnięcie naszych celów i wdrożenie “pięciu zasad przewodnich” w praktyce, wymaga pełnego zrozumienia i najwyższego stopienia akceptacji.

Dla osiągnięcia tej polityki przedsiębiorstwa holistycznie, i dla spełnienia w przyszłości rosnących potrzeb dostosowania się, zasady te muszą być powtarzane na wszystkich poziomach: przedstawiłem – zrozumiałem, testuję i ulepszam.

3.3 Organizacja Firmy

Struktura organizacyjna naszego przedsiębiorstwa opisana jest w schemacie organizacyjnym. Podstawowym kontaktem dla naszych klientów jest Dział Sprzedaży i przedstawiciele wsparcia sprzedaży.

Odpowiedzialności, obowiązki i uprawnienia osób i przestrzeni są ustalone w procedurach, instrukcjach pracy, umowach o pracę i w ustalonych dla kadry kierowniczej  opisach stanowisk. W arkuszach skróconych, prezentowane są dla pracowników przydzielone im  zadania i obowiązki, a także zestawy funkcji przedstawiciela firmy (obowiązki AA).

Przestrzeganie i realizacja wymagań normy DIN EN ISO 9001:2008 i DIN EN ISO 14001:2009, jak również utrzymanie skuteczności systemu zarządzania jest monitorowana przez przedstawiciela kierownictwa grupy w poszczególnych firmach.

MKU Chemie Gruppe