Skip to main content

SERVIS A PORADENSTVÍ

Skupina MKU je rodinný podnik s bohatou tradicí bez cizí účasti. Závod v Rödermarku pracuje s integrovaným řídícím systémem, který kromě jiného obsahuje Systém řízení jakosti podle DIN EN ISO 9000 a Systém managementu životního prostředí podle DIN EN ISO 14001.

Pobočky MKU-Chemie CZ s.r.o. (Česko), MKU-Chimie France Sàrl (Francie) a MKU-Chemical Trade (Suzhou) Co. Ltd. (China) jsou do tohoto systému zapojeny a jsou certifikovány podle DIN EN ISO 9000. Přesně definovanými a zdokumentovanými komunikačními cestami jsou zajištěny krátké reakční doby a tím je zaručen vysoký standard kvality. Technické poradenství pro naše zákazníky začíná analýzou výroby na místě. Vyhodnocení této analýzy vede k návrhům na optimalizaci výrobního procesu a ke zjednodušení individuelních plánů mazání resp. uživatelských parametrů k zajištění maximální bezpečnosti výrobního procesu.

Vývojem a výrobou specielních a zvláštních maziv se náležitě přizpůsobujeme specifickým požadavkům zákazníků. Jelikož pro výrobu konečných produktů si sami vyrábíme potřebné meziprodukty,  jako např. emulgátory, antikorozní inhibitory, aditiva AW a EP,  jsme schopni svým zákazníkům poskytnout nízkonákladová a hospodárná maziva.

Důležitou součástí našich služeb jsou rychlotesty,  které může náš odborný terénní tým u nasazených chladících maziv MKU provádět přímo u zákazníka. Testy zahrnují měření hodnoty pH,  koncentrace,  obsahu mědi a kobaltu, přítomný podíl bakterecidů, jakož i obsah nitrátů a nitridů. Pro další kontrolu v rámci testovací fáze se také pravidelné předávají naší laboratoři vzorky k chemické analýze. Výsledky zkoušek se zákazníkovi sdělují písemně, anebo ústně prostřednictvím oddělení pro terénní služby. V případě potřeby se zavádí příslušná další opatření k zajištění hospodárného využití našich výrobků.