LABORATORIA

Ze względu na fakt, że MKU korzysta w produkcji tylko z materiałów zgodnych z Rozporządzeniem REACH*, wszystkie produkty gotowe MKU są również zgodne z Rozporządzeniem REACH*. Dla udzielenia w tym zakresie gwarancji, będą realizowane kontrole w naszym laboratorium w zakresie materiałów wchodzących do procesu, i materiałów wychodzących z procesu. Protokoły kontroli tych materiałów będą tworzone dla zagwarantowania identyfikowalności produktów.

Nowe rozwiązania dla produktów są również zgodne z Rozporządzeniem REACH, i na podstawie praktycznych badań w naszych laboratoriach, są kierowane do wykorzystania dopiero po uzyskaniu właściwych rezultatów w testach fizycznych, chemicznych i mechanicznych. Uzyskanie właściwych rezulatatów z badań, decyduje o skierowaniu nowych produktów do zastosowań przemysłowych.

Ponadto, prowadzimy regularne badania naszych produktów stosowanych u naszych klientów, szczególnie w zakresie testów chemicznych i fizycznych. Zapewnia to optymalne dopasowanie produktu do potrzeb klienta, i gwarantuje najwyższą jakość jego produktu końcowego.

Dlatego będziemy zarządzać recepturami i specyfikacjami produktów poprzez staranne i bezpieczne przechowywanie ich w przypisanych klientom bazach danych.  Już przed ustaleniem receptur i specyfikacji produktowych, optymalizujemy je praktycznie w naszych laboratoriach, na podstawie badań wykonywanych według zatwierdzonych  standardów. Równolegle ciągły, dalszy rozwój, następuje na podstawie zapotrzebowania zawartego w specyfkacji klienta. W ten sposób zapewniamy ciągłe ulepszanie naszych produktów, a tym samym podwyższanie poziomu jakości.

Poza tym przeprowadzamy regularne badania laboratoryjne produktów znajdujących się w zastosowaniu u klienta, zgodnie z ustalonymi specyfikacjami, nie tylko dla gwarancji bezpieczeństwa procesowego, lecz również w celu podwyższania jego jakości.

*REACH = Registration – Evaluation – Authorisation and restriction of Chemical substances

Kontakt

Tel.: +49 6074 8752-0
Fax: +49 6074 8752-38
info@mku-chemie.de

Kontakt

Pytanie produktowe

Kwestionariusz ogólny dla prawidłowego doboru substancji obróbczej.

Pytanie produktowe

Karriere mit Perspektive?

Als mittelständischer, inhabergeführter Hersteller hochwertiger Spezialschmierstoffe für die verarbeitende Industrie gehören wir seit 65 Jahren zu den Besten der Branche.

© by mku-chemie.de | all rights reserved | powered by ONE AND O