Skip to main content

LABORATORIA

Ze względu na fakt, że firma MKU- Chemie korzysta w produkcji tylko z materiałów zgodnych z Rozporządzeniem REACH*, wszystkie produkty z firmy MKU są zgodne z Rozporządzeniem REACH*.

W celu udzielenia w tym zakresie gwarancji, realizowane są kontrole w naszym laboratorium w zakresie materiałów wchodzących do procesu i materiałów wychodzących z procesu. Protokoły kontroli według DIN EN 10204 tych materiałów są tworzone dla zagwarantowania identyfikacji produktów.

Nowe rozwiązania dla produktów są również zgodne z Rozporządzeniem REACH i na podstawie badań w naszych laboratoriach są kierowane do wykorzystania w praktyce, dopiero po uzyskaniu właściwych rezultatów w testach fizycznych, chemicznych i mechanicznych. Uzyskanie właściwych rezultatów z badań, decyduje o skierowaniu nowych produktów do zastosowań przemysłowych.

Ponadto prowadzimy regularne badania naszych produktów stosowanych u naszych klientów, szczególnie w zakresie testów chemicznych i fizycznych. Zapewnia to optymalne dopasowanie produktu do potrzeb klienta i gwarantuje najwyższą jakość jego produktu końcowego.

Z tego wzgędu są wszystkie recetpy i specyfikacje produktów administrowane i przechowywane w bazach danych poszczególnych klientów. Już przed ustaleniem receptur i specyfikacji produktów, optymalizujemy je praktycznie w naszych laboratoriach, na podstawie badań wykonywanych według zatwierdzonych standardów.

Jednocześnie następuje ciągły i dalszy rozwój na podstawie zapotrzebowania zawartego w specyfkacji klienta. W ten sposób zapewniamy ciągłe ulepszanie naszych produktów, a tym samym podwyższanie poziomu jakości.

Poza tym przeprowadzamy regularne badania laboratoryjne produktów znajdujących się już w zastosowaniu u klienta, zgodnie z ustalonymi specyfikacjami, nie tylko dla gwarancji bezpieczeństwa procesowego, lecz również w celu podwyższania jego jakości.

*REACH = Registration – Evaluation – Authorisation and restriction of Chemical substances