POLITYKA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wyciąg z Księgi Jakości Przedsiębiorstwa, rewizja 14, z 22.01.2018:

3.2. Polityka Firmy / Misja Przedsiębiorstwa

„…prawie nikt nie myśli o tym, że godziny pracy są godzinami życia, i gorszej jakości produkty przemysłowe mogą niszczyć ludzkie życie”. Tak to zostało sformułowane przez projektanta Wilhelma Wagenfeld w latach 40-stych ubiegłego stulecia. Można w bardziej zbliżony do życia sposób zdefiniować pojęcie jakości ?

Podstawowymi zasadami są wysoka jakość, ochrona środowiska, zdrowie pracownika i orientacja na klienta, spełnienie zobowiązań prawnych, zgodności z normami i zobowiązaniami wobec klienta. Chcemy w MKU-Chemie wytwarzać wysokogatunkowe produkty, z jednej strony aby zaspokoić potrzeby naszego klienta, aby zwiększyć ich satysfakcję, a więc ostatecznie aby zapewnić przyszłość naszej firmy. Z drugiej zaś strony, rozumiemy jak bardzo ważne dla wizerunku naszej firmy jest sumienne wykonanie naszej pracy.

 

Jakość dla przedsiębiorstwa

W sytuacji, kiedy cała Europa i Świat, zbliżają się do siebie a konkurencja pomiędzy firmami stale rośnie, coraz więcej produktów o podobnych cechach może stanowić dla siebie zamienniki. Wiele firm krajowych, może przedstawić produkty o niższych cenach rynkowych. Musimy więc posiadać cechę, którą będziemy wyróżniać nasze produkty i usługi w odniesieniu do innych przedsiębiorstw: Jakość.

Jakość jest jednak czymś więcej, niż tylko cechą naszych produktów. Jakość w nowoczesnym tego słowa znaczeniu oznacza, że potrzeby naszych klientów, pracowników i rynku wymagają  ciągłego spełniania. Wymagania te nie są ograniczone do produktu, ale muszą być postrzegana całościowo. Serwis, doradztwo, czas dostawy, bezpieczeństwo, ochrona środowiska i wiele innych czynników muszą być stale  monitorowane.

Polityka Środowiskowa

Polityka środowiskowa obejmuje nie tylko staranne wykorzystanie zasobów, takich jak surowce, energia, woda, powietrze i gleby, lecz także stałą minimalizację ryzyka zanieczyszczenia czynnikami. To nie tylko klient, ale także społeczeństwa i wreszcie my sami jesteśmy w centrum tej polityki. Te programy środowiskowe dla realizacji celów ekologicznych są brane pod uwagę jako element planowania.
 

Ponadto my decydujemy się na:

 • zbieranie i rozliczanie zużycia energii i wody
 • rejestrowanie i raportowanie odpadów
 • poszukiwanie alternatyw, aby zastąpić niebezpieczne substancje
 • zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, hałasu i zużycia wody
 • wprowadzenie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka (przypadkowego zanieczyszczenia, ochrony przed katastrofą, ochrony przeciwpożarowej, ochrony użytkownika)
 • współpracę z dostawcami o takiej samej filozofii
 • działania zgodne z odpowiednimi przepisami ochrony środowiska i przepisów
 • ciągłe doskonalenie procesów, produktów i usług

Gotowość do uczestnictwa w regionalnych lub związanych z przemysłem, programach ochrony środowiska będą wyrażane w sposób jawny.

Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa naszej firmy opiera się na następujących aspektach bezpieczeństwa: bezpieczeństwo pracowników, bezpieczeństwo urządzeń, bezpieczeństwo produktów i bezpieczny przewóz naszych produktów.

Chcemy nie tylko spełnia ustawowych i prawnych wymogów, ale występujemy również aktywnie w celu poprawy aspektów bezpieczeństwa. Ochrona zdrowia naszych pracowników, sąsiadów i klientów oraz ochrona i integralność środowiska są przez nas uznawane poprzez stałe badania, oceny i udoskonalania naszych produktów, systemów i warunków pracy. Używamy między innymi specjalnego oprogramowania z klasyfikacją zagrożeń i klasyfikacją transportową. Poprzez odpowiednie etykietowanie produktów chcemy informować naszych klientów i własnych pracowników o zagrożeniach i sposobach radzenia sobie z produktami które zagrożenia takie mogą generować.

Jak funkcjonuje System Jakości

W celu zapewnienia naszej jakości i zapewnienia dbałości o ochronę środowiska i bezpieczeństwo, poszerzamy nasze cele biznesowe o cele związane z ochroną środowiska i bezpieczeństwa, i zawieramy je w holistycznym podejściu do systemu zarządzania.

Księga Jakości i obowiązujące dokumenty dla wszystkich procesów związanych z jakością, środowiskiem, pracą, wyposażeniem i zabezpieczeniem transportu, są udokumentowane. Ale jakość, środowisko i bezpieczeństwo nie może i nie powinno być myśleniem dyktowanym “z góry” i nie jest funkcją  “urzędnika”.

System zarządzania firmy funkcjonuje tylko wtedy, gdy każdy czuje się odpowiedzialny.

Poniższe pięć podstawowych wytycznych i przemyśleń dotyczących jakości, powinny stanowić najważniejsze impulsy do działania.

Pięć Zasad Przewodnich

 1. Jakość przynosi satysfakcję klienta.Warunkiem długotrwałej i stabilnej relacji z naszymi klientami jest to, że spełniamy ich wymagania w stu procentach – zwłaszcza, jeśli w tej specyfikacji dochodzi do zmian. To ma zabezpieczyć przyszłość naszej firmy i naszych miejsc pracy. Jest coś bardzo ważnego: nie możemy zdecydować, czy osiągnęliśmy wymaganą jakość – to orzeczenie jest wyłącznie domeną klienta.
 2. Jakość jest dla nas wszystkich. To pozwala nam produkować wysokiej jakości produkty. Musimy również włączyć do tej pracy naszych dostawców i na nich polegać. Oznacza to, że jakość zaczyna się od naszych dostawców i przeplata się wśród wszystkich obszarów naszej firmy. Każdy może przyczynić się do jakości – nie tylko pracownicy, którzy są bezpośrednio zaangażowani w produkcję.
 3. Jakość nie kosztuje więcej. Nie chcemy drogiego, permanentnego sprawdzania jakości od samego początku produkcji. Oznacza to również, że możemy konsekwentnie uniknąć błędów i eliminować źródła błędów  – każdy z nas.
 4. Jakość chroni środowisko. Dlatego chcemy, by nasze produkty i procesy w aspekcie ochrony środowiska naturalnego stale się rozwijały. Emisje do powietrza, ziemi i wody powinny być ograniczone, a ilość odpadów może być zmniejszona. Chcemy stawiać na pierwszym planie, wytwarzanie ekonomiczne z surowców zapewniających trwałość i wysoką niezawodność naszych produktów.
 5. Jakość musi być dedykowana ludziom. Dlatego chcemy pracowników, którzy są dumni, że możemy przejść drogę jakości. Będziemy tylko odnosić sukcesy, jeśli każdy z nas czyni jakość swoją osobistą odpowiedzialnością.

Realizacja Polityki Firmy

Osiągnięcie naszych celów i wdrożenie “pięciu zasad przewodnich” w praktyce, wymaga pełnego zrozumienia i najwyższego stopienia akceptacji.

Dla osiągnięcia tej polityki przedsiębiorstwa holistycznie, i dla spełnienia w przyszłości rosnących potrzeb dostosowania się, zasady te muszą być powtarzane na wszystkich poziomach: przedstawiłem – zrozumiałem, testuję i ulepszam.

3.3 Organizacja Firmy

Struktura organizacyjna naszego przedsiębiorstwa opisana jest w schemacie organizacyjnym. Podstawowym kontaktem dla naszych klientów jest Dział Sprzedaży i przedstawiciele wsparcia sprzedaży.

Odpowiedzialności, obowiązki i uprawnienia osób i przestrzeni są ustalone w procedurach, instrukcjach pracy, umowach o pracę i w ustalonych dla kadry kierowniczej  opisach stanowisk. W arkuszach skróconych, prezentowane są dla pracowników przydzielone im  zadania i obowiązki, a także zestawy funkcji przedstawiciela firmy (obowiązki AA).

Przestrzeganie i realizacja wymagań normy DIN EN ISO 9001:2008 i DIN EN ISO 14001:2009, jak również utrzymanie skuteczności systemu zarządzania jest monitorowana przez przedstawiciela kierownictwa grupy w poszczególnych firmach.

Kontakt

Tel.: +49 6074 8752-0
Fax: +49 6074 8752-38
info@mku-chemie.de

Kontakt

Pytanie produktowe

Kwestionariusz ogólny dla prawidłowego doboru substancji obróbczej.

Pytanie produktowe

Karriere mit Perspektive?

Als mittelständischer, inhabergeführter Hersteller hochwertiger Spezialschmierstoffe
für die verarbeitende Industrie gehören wir seit über 60 Jahren zu den Besten der Branche.

© by mku-chemie.de | all rights reserved | powered by ONE AND O