Skip to main content

POLITYKA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wyciąg z Księgi Jakości Przedsiębiorstwa, rewizja 16, z 26.03.2019:

POLITYKA I CELE PRZEDSIĘBIORSTWA

„… rzadko kto jest świadomy tego, że godziny pracy są godzinami życia i niskowartościowe produkty niszczą życie ludzkie”. W ten sposób zdefiniował pojęcie „jakości” w latach 40-tych XX wieku Bauhaus-projektant Wilhelm Wagenfeld. Czy można to dosadniej sformułować?

Ważnymi zasadami są: jakość-, środowisko-, pracownicy- i orientacja w kierunku klienta, jak również realizacja wymagań prawnych, normatywnych i życzeń klientów. Firma MKU – Chemie ma po pierwsze na celu produkcję wysokojakościowych produktów, aby spełnić wymaganiom naszych klientów i zapewnić przyszłość naszego przedsiębiorstwa. Po drugie jest to dla nas oczywiste, że wymagania powinne być zawsze jak najlepiej spełnione.

ROLA JAKOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

W czasach, gdy Europa i Świat w bardzo szybkim tempie zbliżają się do siebie, wzrasta konturencja. Coraz więcej analogicznych produktów zalewa nasz rynek. Większość państw potrafi te produkty o wiele niższymi korztami produkować. Dlatego niezbędny jest szczególny indentyfikator, który odróżni nasze produkty i usługi od innych przedsiębiorstw, a tą cehą jest Jakość.

Jakość to nie tylko gatunek. Jakość w dzisiejszych czasach to: realizacja wymagań naszych klientów, pracowników i społeczeństwa. Te wymagania ograniczają się nie tylko na produkt, lecz muszą być rozważane jako całość.Do tego należą servis, konsultacja, dostawa, bezpieczeństwo, nieszkodliwość dla środowiska i inne aspekty.

POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA I POLITYKA ENERGETYCZNA

Polityka ochrony środowiska i polityka enrgetyczna obejmuje nie tylko oszczędne obchodzenie się z takim zasobami naturalnymi jak surowce naturalne, energia, woda powietrze i teren, ale również stała minimalizacja czynników zagrożenia środowiska.

W centrum tej polityki stoi nasz klient, opinia publiczna ale także my. Wprowadziliśmy specjalistyczne programy, aby zrealizować nasze strategiczne cele w zakresie ochrony środowiska i w zakresie polityki energetycznej. Stała kontrola i ocena przez nasze kierownictwo prowadzi do postępów w tej dziedzinie. Do tego należy również zakup produktów i usług.

Spełniamy wszytkie wymagania, które obecnie obowiązują w zakresie ochrony środowiska i efektywności zużycia energii. Posiadamy wszystkie informacje i możliwości, które pozwalają nam na osiąnięcie  tych celów.

Do tego należy:

  • rejestracja i bilansowanie utylizacji odpadów
  • poszukiwanie sensownych alternatyw do zamniany substancji szkodliwych
  • redukcja obciążania powietrza, wody i ścieków przemysłowych
  • wprowadzenie działań w celu znmiejszenia ryzyka ( niepożądane zanieczyszczenie środowiska, służby ratunkowe, ochrona przeciwkopożarowa, ochrona użytkownika)
  • współpraca z dostawcą
  • przestrzeganie wszystkich ustaw dotyczących ochrony srodowiska
  • modyfikacja procesów, produktów, usług

Bierzemy udział w regionalnym i branżowym programie dotyczącym ochrony środowiska i energii. Publikacja i obserwacja pomiarów jest obecnie nie prowoadzona.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Polityka bezbieczenstwa naszego przedsiębiorstwa zajmuje się takimi aspektami jak bezpieczeństwo pracowników, urządzeń, produktów i bezpiecznym transportem naszych produktów.

Spełniamy wszystkie prawne i urzędowe wymagania, ponadto aktywnie dążymy do poprawy bezpieczeństwa. Po przez permamente kontrole, oceny i modyfikację naszych produktów, maszyn, i środowiska zakładu prowadzimy do ochrony zdrowia naszych pracowników, pracowników innych firm, otoczenia naszych klientów, jak równiez ochrony i integralności środowiska. Do tego należy między innymi kontakt z klientem, pracownikami, firmami i urzędami. Przepisowe oznakowanie naszych produktów informuje klientów, pracowników i firmy o ryzykach i odpowiednim i obchodzeniu się naszymi produktami.

JAK FUNKCJONUJE JAKOŚĆ……

Aby zapewnić stale wysoką jakość, a jednocześnie zastrzegać wszystkich aspektów ochrony środowiska enrgii i bezpieczeństwa, stale rozszerzamy nasze w tym zakresie.

W tym podręczniku i w przedłożonej dokumentacji są zadokumentowane wszystkie procesy jakości, ochrony środowiska, zarządzania energią, ochrony pracy, ochrony urządzeń i ochrony transportu. Jednak idea jakości, ochrony środowiska, energii, bezpieczeństwa nie może być tylko narzocona z góry, ale również:

– System zarządzania firmy funkcjonuje tylko wtedy, gdy każdy z nas czuje się za to odpowiedzialny –

Pięć nstępujących zasad i uwag dotyczących jakości daje nam do tego impulsy.

PIĘĆ ZASAD NASZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Jakość przynosi usatysfakcjonowanych klientów. Warunkiem dla wieloletnich i stabilnych stosunków z naszymi klientami jest jedna zasada, a mianowicie to, że spełniamy stuprocentowo wszystkie warunki, nawet i właśnie wtedy, gdy te ulegają zmianie. W ten sposób zapewniamy naszym pracownikom bezpieczne i długoletnie miejsce pracy. Tutaj należy podkreślić jenden ważny aspekt: to nie my decydujemy o naszej wysokiej jakości, lecz nasz klient.

Jakość dotyczy nas wszystkich. Aby produkować wysokojakościowe produkty, musimy polegać na naszych dostawcach. To znaczy, że jakość zaczyna się u dostawców i ciągnie się przez wszystkie oddziały naszego przedsiąbiorstwa. Każdy z nas może i powinien się do tego przyczynić – a nie tylko nasi pracownicy, którzy bezpośrednio zaangażowani są w produkcji.

Jakość nic nie kosztuje. Wysoką jakość nie musi być kosztowna, jeżeli produkje się jakściowo od samego początku. Do tego należy unikanie błędów i usuwanie ich zródeł.

Jakość ochrania środowisko. Z tego względu naszym najwżniejszym celem jest rozwijanie pod tym aspektem naszych produktów i procesów produkcji. Emisja do powietrza i do wody jest stale redukowana, jak również redukujemy nasze odpady. Na pierwszym miejscu stoi u nas oszczędne obchodzienie się z surowcami naturalnymi, długa trwałość naszych produktów i ich wysoka niezawodność.

Jakość potrzebuje zaangażowanych pracowników. Dlatego potrzebni są nam pracownicy, którzy dumni są z tej drogi, którą idziemy. Sukces osiąniemy tylko wtedy, gdy każdy z nas jest w pełni zaangażowany i ma poczucie odpowiedzialności za jakość.

REALIZACJA POLITYKI PRZEDSIĘBIORSTWA

Aby nasze cele i te pięć zasad zrealizować, nie zbędne jest kompleksowe zrozumienie i akceptacja.

Realizacja naszej polityki przedsiębiorstwa i dostosowanie się do stale wzrastających potrzeb w przyszłości jest możliwe tylko przez permamentne wyjaśnianie, zrozumienie, kontrolowanie i poprawy na wzystkich szczeblach.