POLITYKA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wyciąg z Księgi Jakości Przedsiębiorstwa, rewizja 16, z 26.03.2019:

POLITYKA I CELE PRZEDSIĘBIORSTWA

„… rzadko kto jest świadomy tego, że godziny pracy są godzinami życia i niskowartościowe produkty niszczą życie ludzkie”. W ten sposób zdefiniował pojęcie „jakości” w latach 40-tych XX wieku Bauhaus-projektant Wilhelm Wagenfeld. Czy można to dosadniej sformułować?

Ważnymi zasadami są: jakość-, środowisko-, pracownicy- i orientacja w kierunku klienta, jak również realizacja wymagań prawnych, normatywnych i życzeń klientów. Firma MKU – Chemie ma po pierwsze na celu produkcję wysokojakościowych produktów, aby spełnić wymaganiom naszych klientów i zapewnić przyszłość naszego przedsiębiorstwa. Po drugie jest to dla nas oczywiste, że wymagania powinne być zawsze jak najlepiej spełnione.

ROLA JAKOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

W czasach, gdy Europa i Świat w bardzo szybkim tempie zbliżają się do siebie, wzrasta konturencja. Coraz więcej analogicznych produktów zalewa nasz rynek. Większość państw potrafi te produkty o wiele niższymi korztami produkować. Dlatego niezbędny jest szczególny indentyfikator, który odróżni nasze produkty i usługi od innych przedsiębiorstw, a tą cehą jest Jakość.

Jakość to nie tylko gatunek. Jakość w dzisiejszych czasach to: realizacja wymagań naszych klientów, pracowników i społeczeństwa. Te wymagania ograniczają się nie tylko na produkt, lecz muszą być rozważane jako całość.Do tego należą servis, konsultacja, dostawa, bezpieczeństwo, nieszkodliwość dla środowiska i inne aspekty.

POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA I POLITYKA ENERGETYCZNA

Polityka ochrony środowiska i polityka enrgetyczna obejmuje nie tylko oszczędne obchodzenie się z takim zasobami naturalnymi jak surowce naturalne, energia, woda powietrze i teren, ale również stała minimalizacja czynników zagrożenia środowiska.

W centrum tej polityki stoi nasz klient, opinia publiczna ale także my. Wprowadziliśmy specjalistyczne programy, aby zrealizować nasze strategiczne cele w zakresie ochrony środowiska i w zakresie polityki energetycznej. Stała kontrola i ocena przez nasze kierownictwo prowadzi do postępów w tej dziedzinie. Do tego należy również zakup produktów i usług.

Spełniamy wszytkie wymagania, które obecnie obowiązują w zakresie ochrony środowiska i efektywności zużycia energii. Posiadamy wszystkie informacje i możliwości, które pozwalają nam na osiąnięcie  tych celów.

Do tego należy:

  • rejestracja i bilansowanie utylizacji odpadów
  • poszukiwanie sensownych alternatyw do zamniany substancji szkodliwych
  • redukcja obciążania powietrza, wody i ścieków przemysłowych
  • wprowadzenie działań w celu znmiejszenia ryzyka ( niepożądane zanieczyszczenie środowiska, służby ratunkowe, ochrona przeciwkopożarowa, ochrona użytkownika)
  • współpraca z dostawcą
  • przestrzeganie wszystkich ustaw dotyczących ochrony srodowiska
  • modyfikacja procesów, produktów, usług

Bierzemy udział w regionalnym i branżowym programie dotyczącym ochrony środowiska i energii. Publikacja i obserwacja pomiarów jest obecnie nie prowoadzona.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Polityka bezbieczenstwa naszego przedsiębiorstwa zajmuje się takimi aspektami jak bezpieczeństwo pracowników, urządzeń, produktów i bezpiecznym transportem naszych produktów.

Spełniamy wszystkie prawne i urzędowe wymagania, ponadto aktywnie dążymy do poprawy bezpieczeństwa. Po przez permamente kontrole, oceny i modyfikację naszych produktów, maszyn, i środowiska zakładu prowadzimy do ochrony zdrowia naszych pracowników, pracowników innych firm, otoczenia naszych klientów, jak równiez ochrony i integralności środowiska. Do tego należy między innymi kontakt z klientem, pracownikami, firmami i urzędami. Przepisowe oznakowanie naszych produktów informuje klientów, pracowników i firmy o ryzykach i odpowiednim i obchodzeniu się naszymi produktami.

JAK FUNKCJONUJE JAKOŚĆ……

Aby zapewnić stale wysoką jakość, a jednocześnie zastrzegać wszystkich aspektów ochrony środowiska enrgii i bezpieczeństwa, stale rozszerzamy nasze w tym zakresie.

W tym podręczniku i w przedłożonej dokumentacji są zadokumentowane wszystkie procesy jakości, ochrony środowiska, zarządzania energią, ochrony pracy, ochrony urządzeń i ochrony transportu. Jednak idea jakości, ochrony środowiska, energii, bezpieczeństwa nie może być tylko narzocona z góry, ale również:

– System zarządzania firmy funkcjonuje tylko wtedy, gdy każdy z nas czuje się za to odpowiedzialny –

Pięć nstępujących zasad i uwag dotyczących jakości daje nam do tego impulsy.

PIĘĆ ZASAD NASZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Jakość przynosi usatysfakcjonowanych klientów. Warunkiem dla wieloletnich i stabilnych stosunków z naszymi klientami jest jedna zasada, a mianowicie to, że spełniamy stuprocentowo wszystkie warunki, nawet i właśnie wtedy, gdy te ulegają zmianie. W ten sposób zapewniamy naszym pracownikom bezpieczne i długoletnie miejsce pracy. Tutaj należy podkreślić jenden ważny aspekt: to nie my decydujemy o naszej wysokiej jakości, lecz nasz klient.

Jakość dotyczy nas wszystkich. Aby produkować wysokojakościowe produkty, musimy polegać na naszych dostawcach. To znaczy, że jakość zaczyna się u dostawców i ciągnie się przez wszystkie oddziały naszego przedsiąbiorstwa. Każdy z nas może i powinien się do tego przyczynić – a nie tylko nasi pracownicy, którzy bezpośrednio zaangażowani są w produkcji.

Jakość nic nie kosztuje. Wysoką jakość nie musi być kosztowna, jeżeli produkje się jakściowo od samego początku. Do tego należy unikanie błędów i usuwanie ich zródeł.

Jakość ochrania środowisko. Z tego względu naszym najwżniejszym celem jest rozwijanie pod tym aspektem naszych produktów i procesów produkcji. Emisja do powietrza i do wody jest stale redukowana, jak również redukujemy nasze odpady. Na pierwszym miejscu stoi u nas oszczędne obchodzienie się z surowcami naturalnymi, długa trwałość naszych produktów i ich wysoka niezawodność.

Jakość potrzebuje zaangażowanych pracowników. Dlatego potrzebni są nam pracownicy, którzy dumni są z tej drogi, którą idziemy. Sukces osiąniemy tylko wtedy, gdy każdy z nas jest w pełni zaangażowany i ma poczucie odpowiedzialności za jakość.

REALIZACJA POLITYKI PRZEDSIĘBIORSTWA

Aby nasze cele i te pięć zasad zrealizować, nie zbędne jest kompleksowe zrozumienie i akceptacja.

Realizacja naszej polityki przedsiębiorstwa i dostosowanie się do stale wzrastających potrzeb w przyszłości jest możliwe tylko przez permamentne wyjaśnianie, zrozumienie, kontrolowanie i poprawy na wzystkich szczeblach.

Kontakt

Tel.: +49 6074 8752-0
Fax: +49 6074 8752-38
info@mku-chemie.de

Kontakt

Pytanie produktowe

Kwestionariusz ogólny dla prawidłowego doboru substancji obróbczej.

Pytanie produktowe

Karriere mit Perspektive?

Als mittelständischer, inhabergeführter Hersteller hochwertiger Spezialschmierstoffe für die verarbeitende Industrie gehören wir seit 65 Jahren zu den Besten der Branche.

© by mku-chemie.de | all rights reserved | powered by ONE AND O