Skip to main content

SERWIS I DORADZTWO

Grupa MKU jest tradycjnym przedsiębiorstwem rodzinnym, bez udziału podmiotów zagranicznych. Zakład Rödermark pracuje w oparciu o Zintegrowany Systemem Zarządzania, ktorego elementami są System Zarządzania Jakością według DIN EN ISO 9001 i System Zarządzania Ochroną Środowiska według DIN EN ISO 14001.

Filie MKU-Chemie Cz s.r.o. (Czechy), MKU-Chemie France Sàrl (Francja) i MKU-Chemical Trade (Suzhou) Co. Ltd. (China) są włączone do tego systemu i certyfikowane według DIN EN ISO 9001. Dzięki wyraźnie zdefiniowanym i udokumentowanym systemom komunikacji, czas reakcji na potrzeby klienta jest bardzo krótki z zagwarantowaną wysoką jakością.

Doradztwo dla naszych klientów rozpoczyna się od analizy procesu w miejscu produkcji. Analiza ta prowadzi do sugestii dotyczących optymalizacji procesów i uproszczenia poszczególnych operacji smarujących, przy zachowaniu maksymalnej gwarancji bezpieczeństwa procesowego. Te specyficzne wymagania możemy spełniać poprzez dostarczenie specjalistycznych produktów i smarów specjalnych.

Ponieważ w produkcji naszych wyrobów końcowych wykorzystujemy półprodukty chemiczne, takie jak emulgatory, inhibitory korozji, AW – i EP – dodatki, jesteśmy w stanie zminimalizować koszty i wykorzystywanie substancji smarnych, podczas ich zastosowania przez klienta.

Ważną częścią naszych usług jest realizacja szybkich testów na miejscu przez naszych pracowników terenowych, którzy w ten sposób analizują wykorzystanie środków smarnych i chłodzących firmy MKU. Badania te obejmują pomiar pH, stężenie, zawartość miedzi i kobaltu, badania zawartości bakterii i grzybów, oraz zawartość azotanów i azotynów.

W celu dalszego monitorowania próbki testowe zostają regularnie przesyłane do laboratorium w celu analizy chemicznej. Wyniki tej analizy zostają przekazane klientowi w formie pisemnej lub za pośrednictwem naszego działu sprzedaży w formie ustnej. Jeżli jest to konieczne, środki mogą być modyfikowane w zakresie składu chemicznego, tak by osiągać największe korzyści ekonomiczne z ich zastosowania, oraz aby zapewnić kontynuację procesów.