SERWIS I WSPARCIE

Grupa MKU jest tradycjnym przedsiębiorstwem rodzinnym, bez udziału podmiotów zagranicznych.  Zakład Rödermark pracuje w oparciu o Zintegrowany Systemem Zarządzania, ktorego elementami są System Zarządzania Jakością według DIN EN ISO 9001 i System Zarządzania Ochroną Środowiska według DIN EN ISO 14001.

Filie MKU-Chemie Cz s.r.o. (Czechy), MKU-Chemie France Sàrl (Francja) i MKU-Chemical Trade (Suzhou) Co. Ltd. (China) są włączone do systemu, i certyfikowane według DIN EN ISO 9001. Dzięki wyraźnie zdefiniowanym i udokumentowanym systemom komunikacji, czas reakcji na potrzeby klienta jest wielkością gwarantowaną, a tym samym gwarancje obejmują poziom zapewnianej jakości. Doradztwo dla naszych klientów rozpoczyna się od analizy procesu w miejscu produkcji. Analiza ta prowadzi do sugestii dotyczących optymalizacji procesów i uproszczenia poszczególnych operacji smarujących, przy zachowaniu maksymalnej gwarancji bezpieczeństwa procesowego.

Specyficzne wymagania możemy spełniać nie tylko poprzez dostarczenie specjalistycznych produktów, lub smarów specjalnych. Ponieważ w produkcji naszych wyrobów końcowych, wykorzystujemy półprodukty chemiczne, takie jak emulgatory, inhibitory korozji, AW – i EP – dodatki, jesteśmy w stanie minimalizować koszty i wykorzystywanie substancji smarnych, poprzez wykorzytywanie ich również na etapie zastosowania w procesie klienta.

Ważną częścią naszych usług, jest realizacja szybkich testów na miejscu, które realizują nasi pracownicy terenowi analizując wykorzystania środków smarnych i chłodzących MKU. Badania te obejmują pomiar pH, stężenie, zawartość miedzi i kobaltu, badania zawartości bakterii i grzybów, oraz  zawartość azotanów i azotynów. W celu dalszego monitorowania próbki testowe są regularnie przesyłane do laboratorium do analizy chemicznej. Wyniki zostaną przekazane klientowi w formie pisemnej lub za pośrednictwem naszego działu sprzedaży w formie ustnej. Jeśli to konieczne, środki mogą być modyfikowane w zakresie składu chemicznego, tak by osiągać największe korzyści ekonomiczne z ich zastosowania, oraz aby zapewnić kontynuację procesów.

Kontakt

Tel.: +49 6074 8752-0
Fax: +49 6074 8752-38
info@mku-chemie.de

Kontakt

Pytanie produktowe

Kwestionariusz ogólny dla prawidłowego doboru substancji obróbczej.

Pytanie produktowe

Karriere mit Perspektive?

Als mittelständischer, inhabergeführter Hersteller hochwertiger Spezialschmierstoffe für die verarbeitende Industrie gehören wir seit 65 Jahren zu den Besten der Branche.

© by mku-chemie.de | all rights reserved | powered by ONE AND O