Skip to main content

MKU-Erosin isolator

Dielektryki dla obróbki elektroerozyjnej

MKU-Erosin

Dielektryki do obróbki elektroerozyjnej i elektroiskrowej

Obszary zastosowania:
erodowanie, szlifowanie