Skip to main content

Putrol® środki natłuszczające, przeciwprzyczepne

Oleje do cięcia precyzyjnego i środki rozdzielajce

Putrol® K

Wodorozcieńczalne, zawierające oleje mineralne, wysokociśnieniowe środki smarująco-chłodzące do nacinania zębów kół zębatych, do ciągnienia drutów, oraz dla niewielkich odkształceń przy przeróbce stali nierdzewnych. Wodorozcieńczalny środek rozdzielający do form dla odlewów aluminiowych, odlewów żeliwnych, także dla przemysłu gumowego

Obszar zastosowania:
przeróbka plastyczna, ciągnienie drutów i prętów, obróbka hydrofobowa, rodzielanie

Putrol® NW

Oleje ciągarskie dla ciągnienia przekrojów płaskich, okrągłych i profili, przeznaczone dla ciągnienia jednostopniowego jak i wielostopniowego. Oleje do sztancowania przy produkcji blach perforowanych i do sztancowania precyzyjnego.
Nierozpuszczalne w wodzie środki adhezyjne dla procesów strumieniowego odlewania aluminium (HU)

Obszar stosowania:
przeróbka plastyczna, ciągnienie klasyczne i ciągnienie profili, sztancowanie, rozdzielanie

HFC – płyny hydrauliczne

Pressol® SB

Trudnopalne medium hydrauliczne, również do hydrauliki wysokociśnieniowej, dostępne w trzech klasach lepkości : ISO VG 32, ISO VG 46, ISO VG 68

Obszar zastosowania:
hydraulika