Skip to main content

ŘEZÁNÍ KŘEHKÝCH MATERIÁLŮ POMOCÍ SLURRY A DRÁTOŘEZNÝCH PIL

Výrobky firmy MKU-Chemie pro řezání křehkých materiálů pomocí slurry a drátořezných pil.
V polovodičové technice, ale i v jiných oborech se dnes vyrábí tenké plátky převážně pomocí drátořezné technologie. Používá se při tom lapovací suspense – slurry jejíž účinnost silně závisí od použitých nosných medií.

Firma MKU-Chemie GmbH Německo Rödermark  je jedním z nejzkuše- nějších a nejpovolanějších výrobců nosných médií v Evropě. Firma MKU-Chemie vyrábí tyto výrobky na bázi vybraných směsí minerálních olejů a vybraných druhů glykolů legovaných speciálními přísadami a aditivy.  Slurry na bázi těchto médii se vyznačují vysokými řeznými výkony / cm2/min/ za současně nízkých řezných sil. ( Nízká spotřeba proudu řezacího zařízení).

Ve spojitosti se shora uvedenými řeznými médii vyvinula firma MKU-Chemie nové speciální vodorozpustné čistící prostředky a to buď ve formě vysoce alkalických, nebo neutrálně reagujících  preparátů.Tyto čistící média Alkalox a Neutralox odstraní z povrchu vyrobených destiček ulpěné zbytky lapovací slurry s vysokou účinností a ve vysoké kvalitě. (Odstraní i slurry vyrobené na bázi minerálních olejů). Přitom nosná média a čistící prostředky jsou vzájemně navrženy tak, že se vzájemně doplňují. Níže jsou tyto výrobky popsány podrobněji:
A. nosná media pro výrobu slurry pro drátořeznou technologii.

Vývoj nosných médií byl podmíněn intenzivním výzkumem a ověřen praktickými zkouškami.  Jedná se o následující produktové řady:

–  řada Dionol®ů:  Dionol® Extra V 1591-1 až 1591-15
Tato nosná média obsahují vybrané druhy minerálních olejů zušlechtěné legujícími přísadami. Slurry, z nich připravené se vyznačují v praxi vysokým řezným výkonem a nízkými ztrátami třením.

–  řada Betronol®ů: Betronol® MF V 1016-1 až 1016-15
Jedná se o speciální glykoly a používají pro přípravu slurry v oboru výroby  solárních článků. Vyznačují se vysokým řezným výkonem, výbornou kvalitou opracovaných ploch a nabízí také možnost recyklace řezného zrna.

Vedle značně snížené energetické náročnosti ( 30 % a více) se vyznačují tyto produkty vysokou chemickou stabilitou, umožňují snadnou přípravu a  snadné ovládání řezacího zařízení.