ŘEZÁNÍ KŘEHKÝCH MATERIÁLŮ POMOCÍ SLURRY A DRÁTOŘEZNÝCH PIL

Výrobky firmy MKU-Chemie pro řezání křehkých materiálů pomocí slurry a drátořezných pil.
V polovodičové technice, ale i v jiných oborech se dnes vyrábí tenké plátky převážně pomocí drátořezné technologie. Používá se při tom lapovací suspense – slurry jejíž účinnost silně závisí od použitých nosných medií.

Firma MKU-Chemie GmbH Německo Rödermark  je jedním z nejzkuše- nějších a nejpovolanějších výrobců nosných médií v Evropě. Firma MKU-Chemie vyrábí tyto výrobky na bázi vybraných směsí minerálních olejů a vybraných druhů glykolů legovaných speciálními přísadami a aditivy.  Slurry na bázi těchto médii se vyznačují vysokými řeznými výkony / cm2/min/ za současně nízkých řezných sil. ( Nízká spotřeba proudu řezacího zařízení).

Ve spojitosti se shora uvedenými řeznými médii vyvinula firma MKU-Chemie nové speciální vodorozpustné čistící prostředky a to buď ve formě vysoce alkalických, nebo neutrálně reagujících  preparátů.Tyto čistící média Alkalox a Neutralox odstraní z povrchu vyrobených destiček ulpěné zbytky lapovací slurry s vysokou účinností a ve vysoké kvalitě. (Odstraní i slurry vyrobené na bázi minerálních olejů). Přitom nosná média a čistící prostředky jsou vzájemně navrženy tak, že se vzájemně doplňují. Níže jsou tyto výrobky popsány podrobněji:
A. nosná media pro výrobu slurry pro drátořeznou technologii.

Vývoj nosných médií byl podmíněn intenzivním výzkumem a ověřen praktickými zkouškami.  Jedná se o následující produktové řady:

–  řada Dionol®ů:  Dionol® Extra V 1591-1 až 1591-15
Tato nosná média obsahují vybrané druhy minerálních olejů zušlechtěné legujícími přísadami. Slurry, z nich připravené se vyznačují v praxi vysokým řezným výkonem a nízkými ztrátami třením.

–  řada Betronol®ů: Betronol® MF V 1016-1 až 1016-15
Jedná se o speciální glykoly a používají pro přípravu slurry v oboru výroby  solárních článků. Vyznačují se vysokým řezným výkonem, výbornou kvalitou opracovaných ploch a nabízí také možnost recyklace řezného zrna.

Vedle značně snížené energetické náročnosti ( 30 % a více) se vyznačují tyto produkty vysokou chemickou stabilitou, umožňují snadnou přípravu a  snadné ovládání řezacího zařízení.

Kontakt

Telefon: +42 05705720-11
Telefax: +42 05705720-22
info@mku-chemie.cz

Kontakt

Poptávka

Dotazník na okolnosti potřebné pro správné použití olejů pro obrábění.

Poptávka

Karriere mit Perspektive?

Als mittelständischer, inhabergeführter Hersteller hochwertiger Spezialschmierstoffe für die verarbeitende Industrie gehören wir seit 65 Jahren zu den Besten der Branche.

© by mku-chemie.de | all rights reserved | powered by ONE AND O