Skip to main content

LABORATOŘE

Jelikož MKU zpracovává pouze látky odpovídající nařízení REACH, splňují všechny výrobky MKU požadavky REACH. Abychom toto zaručili, provádějí se v našich laboratořích vstupní kontroly i výstupní kontroly zboží. K zajištění sledovatelnosti se vystavují vysvědčení o zkouškách materiálů.

Vývoj nových výrobků se provádí ve shodě s REACH a nové výrobky se před zahájením praktické zkušební fáze zkouší v našich laboratořích na způsobilost pro praxi příslušnými fyzikálními, chemickými a mechanickými testy a metodami. Teprve po úspěšném dokončení těchto opatření je výrobek uvolněn pro průmyslové využití.

Kromě toho provádíme pravidelně speciální chemicko-fyzikální zkoušky ve vztahu k zákazníkovi. Tím je zajištěna optimální shoda s požadavky zákazníka a je zaručen nejvyšší možný standard kvality konečného produktu.

Receptury a specifikace produktů jsou uloženy a spravovány v databance zákazníků. Již před stanovením receptur a specifikací produktů se v našich laboratořích provádí podle stanovených norem pro řady testů vývoj nových výrobků a optimalizují se jejich vlastnosti pro praktické použití. Paralelně probíhá neustále další vývoj na základě specifických požadavků zákazníků. Tím se přizpůsobujeme stále rostoucím nárokům na vylepšování úrovně kvality.

Kromě toho provádíme pravidelně podle stanovených specifikací laboratorní výzkum již používaných výrobků, abychom našim zákazníkům nejen zajistili ale i zvyšovali bezpečnost výrobního procesu.

*REACH = Registration – Evaluation – Authorisation and restriction of Chemical substances