Skip to main content

MKU-Reiniger

Przemysłowe preparaty myjące z czasową ochroną korozyjną

MKU-Reiniger

Neutralne, kwaśne i alkaliczne preparaty myjące, również z przeznaczeniem do mycia materiałów szklanych, czyszczenia okresowego maszyn, stosowane w zanurzeniu, w natrysku i z wykorzystaniem ultradźwięków, dla wszystkich rodzajów materiałów obrabianych.

Obszary zastosowania:
mycie, odtłuszczanie, ochrona przed korozją