Laboratoria

mku-chemie-gmbh-labor

Ze względu na fakt, że MKU korzysta w produkcji tylko z materiałów zgodnych z Rozporządzeniem REACH*, wszystkie produkty gotowe MKU są również zgodne z Rozporządzeniem REACH*. Dla udzielenia w tym zakresie gwarancji, będą realizowane kontrole w naszym laboratorium w zakresie materiałów wchodzących do procesu, i materiałów wychodzących z procesu. Protokoły kontroli tych materiałów będą tworzone dla zagwarantowania identyfikowalności produktów.

Nowe rozwiązania dla produktów są również zgodne z Rozporządzeniem REACH, i na podstawie praktycznych badań w naszych laboratoriach, są kierowane do wykorzystania dopiero po uzyskaniu właściwych rezultatów w testach fizycznych, chemicznych i mechanicznych. Uzyskanie właściwych rezulatatów z badań, decyduje o skierowaniu nowych produktów do zastosowań przemysłowych.

Ponadto, prowadzimy regularne badania naszych produktów stosowanych u naszych klientów, szczególnie w zakresie testów chemicznych i fizycznych. Zapewnia to optymalne dopasowanie produktu do potrzeb klienta, i gwarantuje najwyższą jakość jego produktu końcowego.

Dlatego będziemy zarządzać recepturami i specyfikacjami produktów poprzez staranne i bezpieczne przechowywanie ich w przypisanych klientom bazach danych.  Już przed ustaleniem receptur i specyfikacji produktowych, optymalizujemy je praktycznie w naszych laboratoriach, na podstawie badań wykonywanych według zatwierdzonych  standardów. Równolegle ciągły, dalszy rozwój, następuje na podstawie zapotrzebowania zawartego w specyfkacji klienta. W ten sposób zapewniamy ciągłe ulepszanie naszych produktów, a tym samym podwyższanie poziomu jakości.

Poza tym przeprowadzamy regularne badania laboratoryjne produktów znajdujących się w zastosowaniu u klienta, zgodnie z ustalonymi specyfikacjami, nie tylko dla gwarancji bezpieczeństwa procesowego, lecz również w celu podwyższania jego jakości.

*REACH = Registration – Evaluation – Authorisation and restriction of Chemical substances
MKU Chemie Gruppe