Serwis i Wsparcie

mku-chemie-gmbh-service-beratung

Grupa MKU jest tradycjnym przedsiębiorstwem rodzinnym, bez udziału podmiotów zagranicznych.  Zakład Rödermark pracuje w oparciu o Zintegrowany Systemem Zarządzania, ktorego elementami są System Zarządzania Jakością według DIN EN ISO 9001 i System Zarządzania Ochroną Środowiska według DIN EN ISO 14001.

Filie MKU-Chemie Cz s.r.o. (Czechy), MKU-Chemie France Sàrl (Francja) i MKU-Chemical Trade (Suzhou) Co. Ltd. (China) są włączone do systemu, i certyfikowane według DIN EN ISO 9001. Dzięki wyraźnie zdefiniowanym i udokumentowanym systemom komunikacji, czas reakcji na potrzeby klienta jest wielkością gwarantowaną, a tym samym gwarancje obejmują poziom zapewnianej jakości. Doradztwo dla naszych klientów rozpoczyna się od analizy procesu w miejscu produkcji. Analiza ta prowadzi do sugestii dotyczących optymalizacji procesów i uproszczenia poszczególnych operacji smarujących, przy zachowaniu maksymalnej gwarancji bezpieczeństwa procesowego.

Specyficzne wymagania możemy spełniać nie tylko poprzez dostarczenie specjalistycznych produktów, lub smarów specjalnych. Ponieważ w produkcji naszych wyrobów końcowych, wykorzystujemy półprodukty chemiczne, takie jak emulgatory, inhibitory korozji, AW – i EP – dodatki, jesteśmy w stanie minimalizować koszty i wykorzystywanie substancji smarnych, poprzez wykorzytywanie ich również na etapie zastosowania w procesie klienta.

Ważną częścią naszych usług, jest realizacja szybkich testów na miejscu, które realizują nasi pracownicy terenowi analizując wykorzystania środków smarnych i chłodzących MKU. Badania te obejmują pomiar pH, stężenie, zawartość miedzi i kobaltu, badania zawartości bakterii i grzybów, oraz  zawartość azotanów i azotynów. W celu dalszego monitorowania próbki testowe są regularnie przesyłane do laboratorium do analizy chemicznej. Wyniki zostaną przekazane klientowi w formie pisemnej lub za pośrednictwem naszego działu sprzedaży w formie ustnej. Jeśli to konieczne, środki mogą być modyfikowane w zakresie składu chemicznego, tak by osiągać największe korzyści ekonomiczne z ich zastosowania, oraz aby zapewnić kontynuację procesów.

MKU Chemie Gruppe